Pobierz

Publikacja

Nowoczesna inżynieria finansowa firm start-up – screening fazy inicjacyjnej w Polsce
Autor/autorzy: ANETA ZELEK (red.)

Słowa kluczowe: Start-up, Venture Capital, Business Angel, finansowanie innowacji

Rok publikacji: 2013

Obszar i dziedzina wiedzy:

  • Analizy ekonomiczne
    • Finanse i bankowość

Rodzaj publikacji: Raport

Źródło publikacji: Wydawnictwo Profesjonalne ZPSB

O czym jest publikacja/opracowanie? Jaki jest cel pracy, czego dotyczy? :

Z punktu widzenia modelu badań, jak i z uwagi na zawartość merytoryczną niniejszego raportu należy uznać, że jest to pierwsze w Polsce tak rozległe opracowanie monitorujące stan rozwoju zarówno sektora firm start-up, jak również sektora instrumentów finansowania ich działalności, uwzględniające dynamiczne zmiany w tych obszarach w ostatnich latach.
Głównym motywem do podjęcia badań komparatywnych była potrzeba rejestracji bieżących, dynamicznych zmian zachodzących na rynku inwestycji wysokiego ryzyka w Polsce. Badania dowodzą, że rynek ten pozostaje nadal w fazie wczesnego rozwoju, a podaż kapitału przeznaczonego na tworzenie nowych innowacyjnych przedsiębiorstw jest niewielka i kontrastuje z potencjałem i dostępnością kapitału tego typu w Europie czy w Stanach Zjednoczonych.

Kogo powinna zainteresować? Wymień grupy potencjalnych odbiorców. :

Raport ten adresowany jest do stosunkowo szerokiej grupy czytelników. Autorzy wyrażają nadzieję, że znajdzie on uznanie nie tylko w ocenach praktyków zarządzających funduszami PE/VC i ich stowarzyszeniami, ale również w grupie samych projektodawców i innowatorów.
Nie mniej ważnym adresatem powinny być instytucje otoczenia biznesu i podmioty stanowiące prawo regulujące działalność sektora start-up i rynku funduszy wysokiego ryzyka w Polsce.

Dlaczego warto ją przeczytać? Co da przeczytanie publikacji? - wykorzystaj tzw. język korzyści. :

Raport ten może stanowić również doskonałe kompendium wiedzy dla badaczy rynku funduszy PE i VC działających w Polsce, również w kontekście badań dotyczących schematów finansowania biznesu w Polsce. W końcu, niniejsze opracowanie, samo w sobie może być bardzo ciekawym argumentem dla potencjalnych inwestorów, którzy planują rozpocząć działalność w roli tzw. Aniołów Biznesu.

Jakie zastosowano metody? W jaki sposób osiągnięto cel pracy? :

Zgodnie z założeniami modelu badawczego, zaprezentowanego w rozdziale I niniejszego raportu, badania obejmowały zarówno komponent badań wtórnych, jak i badania pierwotne, spełniające wymogi screeningu. Badania przeprowadzono w zgodzie z zasadą triangulacji metodologicznej, tzn. zastosowano w nich różnorodne metody i narzędzia badawcze. Kanwę badań tworzą badania ankietowe, wzbogacone o elementy wywiadu pogłębionego, ustrukturyzowanego. Dodatkowo gros materiału analitycznego zgromadzono i przetworzono przy użyciu: metod tradycyjnej analizy finansowej, zastosowanej do komparacji badanych podmiotów z grupą podmiotów referencyjnych oraz metody opartej na pozycjonowaniu badanych firm według autorskiego modelu cyklu sprawnościowo-dysfunkcyjnego. W procesie badawczym dążono do objęcia analizą pełnej populacji obiektów (tutaj: firm we wczesnych fazach rozwoju, korzystających z finansowania na rynku funduszy Private Equity / Venture Capital w Polsce), jednak zgodnie ze stosowanymi w nauce praktykami uznano, że minimalną próbę w badaniach screeningowych stanowi 60 proc. populacji obiektów. Podejście takie jest charakterystyczne dla badań społecznych i ekonomicznych, jak również wskazuje
na przeglądowy i profilaktyczny charakter badań screeningowych.

Pobierz

Data utworzenia: 12 listopada 2014 21:10:04 | Data modyfikacji: 12 listopada 2014 21:25:47 | Opublikowane przez: ANETA ZELEK
Informacja o cookies

Zgadzam się Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookie, z których niektóre mogą być już zapisane w folderze przeglądarki. Więcej na ten temat znajdziesz w Regulaminie Platformy Matrix.